Chạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác: Chưa rõ thời điểm ra đời, nhưng có lẽ bài thơ được Nguyễn Đình Chiểu viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công (17/2/1859). Tác phẩm là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học yêu nước chống Pháp … Đọc tiếpChạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

1. Tóm tắt nội bài học a. Nội dung: Thực tế đau thương của một giai đoạn lịch sử dân tộc và tấm lòng của Nguyễn Đình Chiểu trước thời cuộc b. Nghệ thuật: Các biên pháp tu từ: từ láy, phép đối Hình ảnh gợi hình, gợi cảm Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu … Đọc tiếpSoạn bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu