Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Về nội dung Phạm Văn Đồng đã làm sáng tỏ mối quan hệ khăng khít giữa các tác phẩm thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu với hoàn cảnh Tổ quốc lúc bấy giờ với thời đại hiện nay. Tác giả ngợi ca Nguyễn Đình Chiểu, một người … Đọc tiếpSoạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Tóm tắt bài 1. Giới thiệu chung a. Tác giả Phạm Văn Đồng Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Quê: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Từng bị địch bắt, tù đày và từng giữ những chức vụ quan trọng của Đảng và … Đọc tiếpNguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc