Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống: a. Tìm hiểu đề Vấn đề nghị luận Thao tác nghị luận Phạm vi dẫn chứng b. Lập dàn ý Mở bài: cần giới thiệu hiện tượng đời sống phải nghị luận. Thân bài: Giải thích sơ … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tóm tắt bài 1. Khái niệm nghị luận về hiện tượng đời sống Hiện tượng đời sống: là những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới phần lớn mọi người trong xã hội. Đó có thể là hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực. Nghị luận về một hiện tượng đời … Đọc tiếpNghị luận về một hiện tượng đời sống