Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi

1. Tóm tắt nội dung bài học Đoạn trích đã nêu lên những vấn đề đặc trưng về bản chất của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị bởi ý nghĩa thời sự, tính chất khoa học đúng đắn, gắn bó … Đọc tiếpSoạn bài Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi

Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi

Tóm tắt bài 1. Tác giả Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đình Thi (1924-2003) sinh tại Luông Pha-bang (Lào) quê gốc ở Hà Nội, thuở nhỏ cùng gia đình ở Lào. Năm 1931 theo gia đinh về nước. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941. Sau cách mạng, ông giữ nhiều trọng trách quan trọng … Đọc tiếpMấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi