Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Cuộc đời Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), tự: Tồn Chất, hiệu: Hy Văn, biệt hiệu: Hi Văn. Xuất thân: gia đình nhà nho nghèo ở Uy Viễn, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Năm 1919: Ông thi đỗ Giải Nguyên, được bổ làm quan nhưng hoạn lộ không … Đọc tiếpBài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ