Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Cao Bá Quát (1809? – 1855) người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội). Ông đỗ cử nhân năm 1831 tại trường thi Hà Nội, nhiều lần thi Hội nhưng không đỗ. Ông là nhà thơ tài năng và … Đọc tiếpBài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát