Lập dàn ý bài văn tự sự

1. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện Bài tập 1: (SGK trang 44) Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi a. Trong đoạn trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về điều gì? Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá trình suy nghĩ, chuẩn bị để sáng tác truyện ngắn Rừng Xà Nu b. Qua lời … Đọc tiếpLập dàn ý bài văn tự sự