Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

1. Câu 1 trang 120 SGK a) Giao tiếp là một trong những cơ sở quan trọng hình thành nên xã hội loài người. Muốn giao tiếp được, những người trong cùng một dân tộc cũng như trong các dân tộc khác nhau phải có một phương tiện chung là ngôn ngữ. Phương tiện này giúp … Đọc tiếpÔn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

1. SGK Ngữ văn 11, tập hai, trang 123 dẫn dự định tóm tắt văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của một bạn học sinh với một số nội dung sau: – Cái buồn của thơ mới không uỷ mị mà chứa nhiều yếu tố tích cực. – … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

1. Quan niệm, yêu cầu và cách thức tiến hành các lập luận a) So sánh – So sánh như một biện pháp tu từ giúp người đọc hình dung rõ hơn một điều gì đó (đưa một điều mà người ta đã biết để nói một điều người ta chưa biết, đưa một điéu … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2