Soạn bài Ôn tập phần văn học (Kì 2)

1. Câu 1 trang 116 SGK Thơ mới khác với thơ truyền thống (thơ trung đại) không chỉ ở “phần xác” của thơ (hình thức) mà chủ yếu là ở “phần hồn” của nó, hay nói như Hoài Thanh là ở “tinh thần của thơ mới” (Một thời đại trong thi ca). Đó là “cái … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần văn học (Kì 2)