Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP Đề bài: Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ-ki có viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.    Gợi ý    Học sinh xem dàn ý SGK đã cho, chọn một trong … Đọc tiếpLuyện tập viết đoạn văn nghị luận