Soạn bài Ôn tập phần làm văn

1. Tóm tắt nội dung bài học Thống kê các kiểu loại đã học trong chương trình Ngữ văn THPT và cho biết yêu cầu cơ bản của các kiểu loại đó. Các công việc cần thực hiện để viết một văn bản. Đề tài và các lập luận cơ bản trong văn Nghị luận. … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần làm văn

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Khái niệm Quá trình tạo lâp Quá trình tạo lập văn bản do người nói hay người viết thực hiện. Quá trình lĩnh hội văn bản do người nghe hay người đọc thực hiện. Các dạng thức của hoạt động giao … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tóm tắt bài Hệ thống hóa kiến thức 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, tình cảm, hành động. Hoạt động giao tiếp … Đọc tiếpTổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ