Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

1. Câu 1 trang 111 SGK Vở kịch dựa trên xung đột giữa khát vọng yêu đương mãnh liệt với hoàn cảnh thù địch vây hãm. Mối tình của Rô-mê-ô và Giu-li-ét khẳng định sức sống, sức vươn lên trên mọi hoàn cảnh trói buộc con người. Mối tình đó cũng là lời kết án … Đọc tiếpSoạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

1. Tìm hiểu sự vận dụng các thao tác lập luận bằng việc phân tích đoạn văn trích trong Thi nlĩân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. a) Đoạn văn trích nói về sự ảnh hưởng Pháp đối với các nhà thơ mới. Quan điểm của tác giả đối với vấn đề đó là: … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận