Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Tóm tắt bài I. CÁC KHÁI NIỆM CỦA NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN VĂN HỌC 1. Các khái niệm về nội dung văn bản văn học a. Đề tài Đề tài là phạm vi cuộc sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn … Đọc tiếpNội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ. a. Khái niệm đề tài Đề tài là phạm vi cuộc sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa chọn đề tài bước đầu bộc lộ khuynh hướng và ý … Đọc tiếpSoạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn bài Các thao tác nghị luận

Câu 1: Tìm hiểu đoạn trích trong Nguyễn Trãi – Nhà văn hoá lớn (SGK trang 134) và trả lời câu hỏi a. Tác giả muốn chứng minh điều gì? – Tác giả muốn chứng minh: “Thơ Nôm Nguyễn Trãi đã tiếp thu nhiều thành tựu của văn hoá dân gian”. b. Để làm rõ điều phải … Đọc tiếpSoạn bài Các thao tác nghị luận