Soạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh

1. Trong bài viết, theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới là: –  Thơ thời nào cũng có cái hay, cái dở; cái kiệt xuất, cái tầm thường, lố lăng. Bởi thế mà “Giá trong thư cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng, … Đọc tiếpSoạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

1. Đoạn văn dưới đây : Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. (Hồ Chí Minh – Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) Có sử dụng các biện pháp tu từ: … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)