Soạn bài Phát biểu tự do

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm  Phát biểu tự do là một dạng phát biểu mà chúng ta vẫn thường gặp trong đời sống; ở đó, người phát biểu có thể hào hứng trình bày ý kiến của mình với người nghe. Đó là những ý kiến hoàn toàn không theo một … Đọc tiếpSoạn bài Phát biểu tự do

Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu

1. Tóm tắt nội dung bài học Nắm được những luận điểm chủ yếu và liên hệ thực tế để hiểu rõ  nhừng đặc điểm của vốn văn hóa Việt Nam. Nâng cao kĩ năng đọc, nắm bắt và xử lí thông  tin trong những văn bản khoa học, chính luận. Giáo dục lòng tự … Đọc tiếpSoạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Trần Đình Hượu (1926- 1995) Là nhà khoa học chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung cận đại. Năm 2000 được tặng  giải thưởng nhà nước về khoa học và công  nghệ. b. Đoạn trích Nhìn về vốn … Đọc tiếpNhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu