Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ph.Ăng-ghen

1. Bài điếu văn có 7 đoạn và được chia làm ba phần: – Phần mở đầu gồm đoạn 1 và 2. Đây là phần cho thấy không gian và thời gian liên quan đến sự ra đi của C. Mác. Trước hết, đó là thời gian cụ thể: có ngày, có giờ (chiều ngày … Đọc tiếpSoạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ph.Ăng-ghen

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

1. Phân biệt hai khái niệm nghị luận và chính luận Như đã nói ở trên: – Nghị luận là thao tác tư duy, là phương tiện biểu đạt. Còn chính luận là một phong cách chức năng ngôn ngữ. – Thao tác (phương pháp) nghị luận được sử dụng ở tất cả mọi lĩnh … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận