Soạn bài Thề nguyền trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học Nội dung Kể về lễ thề nguyền thiêng liêng, trang trọng – cao trào tình yêu của Thúy Kiều và Kim Trọng mà Kiều là người đóng vai trò chủ động. → Đây là nét mới trong cách nhìn nhận tình yêu của Nguyễn Du trong xã hội … Đọc tiếpSoạn bài Thề nguyền trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học Chí khí anh hùng là đoạn trích nói về Từ Hải – một “anh hùng cái thế”, nhân vật thể hiện giấc mơ công lí của Nguyễn Du. Đoạn trích khắc hoạ hình ảnh Từ Hải với tính cách anh hùng, chí khí phi thường, khát vọng tự … Đọc tiếpSoạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du