Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Cần phải yêu mến và có ý thức quý trọng tiếng Việt Cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt thông qua kinh nghiệm thực tế hoặc từ sự trau … Đọc tiếpSoạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tóm tắt bài 2. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt a. Về tình cảm Cần có ý thức tôn trọng và yêu quý tiếng Việt, coi đó là  ”thứ của cải vô cùng lâu đời và quí báu của dân tộc”. b. Về nhận thức Cần có những hiểu biết cần … Đọc tiếpGiữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)