Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh ra đời: Dương Khuê (1839 – 1902), là một nhà thơ có tên tuổi cuối thế kỉ XIX, bạn thân của Nguyễn Khuyến Khi nghe tin dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến viết bài thơ ” Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư” bằng chữ Hán, … Đọc tiếpKhóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến