Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Giọng điệu cơ bản của văn nghị luận là trang trọng, nghiêm túc nhưng ở mỗi phần của đoạn văn có thể thay đổi cho phù hợp với nội dung cụ thể. Tránh các lỗi dùng từ, viết câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn … Đọc tiếpSoạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

1. Tóm tắt nội dung bài học Hồn Trương Ba, da hàng thịt Những ràng buộc mang tính tương khắc giữa thể xác và linh hồn tong nghịch cảnh: linh hồn nhân hậu, thanh cao phải sống nhờ, sống tạm một cách trái tự nhiên trong thể xác thô lỗ, phàm tục. Cuộc đấu tranh của … Đọc tiếpSoạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Lưu Quang Vũ Cuộc đời Lưu Quang Vũ (1948- 1988), sinh tại Phú Thọ, quê gốc ở Đà Nẵng. Tuổi thơ Lưu Quang Vũ gắn liền với vùng Phú Thọ, đến năm 1954, ông về sống và đi học ở Hà Nội. Từ 1965 đến … Đọc tiếpHồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ