Ôn giữa học kì 2 – Tiết 1 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 1 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau : Ôn luyện tập đọc và học … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 1 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 2 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 2 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 2 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 4 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 4 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua. … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 4 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 5 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 5 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết. 1. Nghe – viết: … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 5 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 6 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô …

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 6 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu trong những … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 6 trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô …

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 7 trang 103 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 7 trang 103 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ? Câu hỏi: … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 7 trang 103 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 106 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Em hãy tả người bạn thân của em ở trường….

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 8 trang 106 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Em hãy tả người bạn thân của em ở trường. Tập làm văn Em hãy tả người bạn thân của em ở trường. Gợi ý: Bài … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 106 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Em hãy tả người bạn thân của em ở trường….