Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ

I – ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1. Các định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a) Bà đỡ Trần / là người huyện Đông Triều. CN                         VN (Vũ Trinh) b) Truyền thuyết / là loại truyện dân gian kể về các nhân … Đọc tiếpSoạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ