Soạn bài Số phận con người của M. Sô-lô-khốp

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Số phận con người tập trung khám phá nỗi bất hạnh của con người sau chiến tranh. Nhưng tác giả vẫn giữ niềm tin ở tính cách Nga kiên cường cũng như lòng tin ở cuộc sống bao dung. b. Nghệ thuật Cách kể chuyện … Đọc tiếpSoạn bài Số phận con người của M. Sô-lô-khốp