Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Đọc phần Tiểu dẫn bài Thơ hai-cư của Ba-sô (Ngữ văn 10, tập một) và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới Ngữ liệu SGK trang 71 a. Xác định đối tượng thuyết minh của văn bản b. Tìm bố cục văn bản c. Viết đoạn văn tóm … Đọc tiếpSoạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh