Soạn bài Nhớ đồng của Tố Hữu

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ là tiếng lòng da diết đối với cuộc sống bên ngoài của người chiến sĩ cộng sản. Nỗi nhớ ấy thể hiện khát vọng tự do, tình yêu nhân dân, đất nước, yêu cuộc sống của chính mình. b. Nghệ thuật Hình ảnh … Đọc tiếpSoạn bài Nhớ đồng của Tố Hữu