Soạn bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bắt sấu rừng U Minh Hạ đã khắc họa sinh động khung cảnh thiên nhiêu và cuộc sống của con người vùng đất mũi. Đó là bức tranh thiên nhiên hoang sơ, giàu có, dữ dội của vùng rừng tràm U Minh Hạ – một … Đọc tiếpSoạn bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

Bắt sấu rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Sơn Nam Tên khai sinh là Phạm Minh Tài (1926-2008). Ông sinh tại Đồng Thới- An Biên-Kiên Giang. Quá trình sáng tác : chủ yếu trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm tiêu biểu: Tây đầu đỏ, Chim quyên xuống đất, Hương … Đọc tiếpBắt sấu rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

Soạn bài Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

1. Tóm tắt nội dung bài học Rừng xà nu a. Nội dung Rừng xà nu đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lớn lao của dân tộc và thời đại: để cho sự sống của đất nước và nhân dân mãi trường tồn, không còn cách nào khác hơn là phải đứng … Đọc tiếpSoạn bài Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Tóm tắt bài 1.Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Trung Thành Tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu, còn có bút danh khác là Nguyên Ngọc. Sinh năm : 1932 tại Quảng Nam. Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Ông là nhà văn sống và gắn bó sâu sắc với … Đọc tiếpRừng xà nu – Nguyễn Trung Thành