Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

1. Hướng dẫn chung a. Hình thức Kết cấu 3 phần: Mở bài: Dẫn dắt nêu vấn đề Thân bài: Làm rõ nội dung cần nghị luận Kết bài: Rút ra bài học nhận thức và liên hệ bản thân Mộ số thao tác lập luận cần vận dụng vào bài viết Thao tác lập … Đọc tiếpViết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích sau: Ngữ liệu a và b SGK trang 31 Phân tích cách bác bỏ: Ngữ liệu a Nội dung: Bác bỏ quan niệm sống sai lầm “sống bó hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình” … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay. Gợi ý: Mở bài: Dẫn dắt – đưa vấn đề – nêu ý nghĩa vấn đề. Thân bài Giải thích bệnh vô cảm là gì? Có … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội