Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tóm tắt bài 1. Đối tượng của bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Có thể là giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích nói chung. Có thể chỉ là một phương diện, thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của đoạn trích đó. … Đọc tiếpNghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước làm bài văn nghị luận về về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi a. Bước 1: Phân tích đề – xác định các yêu cầu của đề Xác định dạng đề. Yêu cầu nội dung (đối tượng). Yêu cầu vê phương pháp. Yêu cầu … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân

1. Tóm tắt nội dung bài học Vợ nhặt a. Nội dung Phản ánh tình trạng thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do thức dân Pháp và phát xít Nhật gây ra. Cận kề bên cái chết nhưng người nông dân vẫn khao khát sống hạnh … Đọc tiếpSoạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân