Trích diễm thi tập – Hoàng Đức Lương

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Hoàng Đức Lương chưa rõ năm sinh năm mất Quê gốc: Cửu Cao, Vân Giang, Hưng Yên. Sau chuyển đến làng Ngọ Kiều, Gia Lâm, Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ năm 1478 và hoàn thành Trích diễm thi tập năm 1497 b. Tác phẩm Xuất xứ: Trích … Đọc tiếpTrích diễm thi tập – Hoàng Đức Lương

Khái quát lịch sử tiếng Việt

Ví dụ Đề: Trong hai câu văn sau đây, những từ nào là từ Hán Việt? Hãy tìm hiểu nghĩa của chúng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế … Đọc tiếpKhái quát lịch sử tiếng Việt

Soạn bài Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Những nguyên nhân làm cho thơ văn lưu truyền bị thất lạc Niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của tác giả qua công việc sưu tầm thơ văn Quá trình, cách thức biên soạn Thái độ, tâm sự của Hoàng Đức Lương b. … Đọc tiếpSoạn bài Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương

Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học khái niệm họ, dòng, nhánh ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng. Nguồn gốc, các thời kì phát triển của tiếng Việt, hệ thống chữ viết của tiếng Việt cùng những đặc điểm của chữ quốc ngữ. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Hãy tìm … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt