Soạn bài Nhân vật giao tiếp

1. Tóm tắt nội dung bài học Nhân vật giao tiếp là những người tham gia vào hoạt động giao tiếp trong vai người nói (người viết) hoặc người nghe (người đọc). Ở dạng nói hội thoại, giữa các nhân vật giao tiếp thường có sự đổi vai và luân phiên lượt lời với nhau. … Đọc tiếpSoạn bài Nhân vật giao tiếp

Nhân vật giao tiếp

Tóm tắt bài Nhận xét về nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói hoặc người nghe: Dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai luân phiên lượt lời với nhau. Vai người … Đọc tiếpNhân vật giao tiếp