Nghĩa của câu (tiếp theo)

Ví dụ Đề: Đọc các câu sau đây và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. “Kể ra nếu đem những chương giảng dẫn như thế vào một cuốn sách phê bình văn chương, thì cũng vô li thực” (Trích – Hoài vọng của lí trí) “Trường hợp ngược lại, nếu đam mê được chọn trước tiên băng tình, đam mê … Đọc tiếpNghĩa của câu (tiếp theo)

Soạn bài Hầu trời – Tản Đà

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tản Đà đã tự biểu hiện “cái tôi” cá nhân, một cái tôi “ngông”, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định mình giữa cuộc đời. b. Nghệ thuật Sáng tạo trong thể thơ trường thiên … Đọc tiếpSoạn bài Hầu trời – Tản Đà

Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học   2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: SGK trang 20 Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a. Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa. (Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân) Nghĩa sự việc: Hiện tượng … Đọc tiếpSoạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)