Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác Sau chiến thắng giặc Minh, Nguyễn Trãi đã thay mặt Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo để tuyên bố với nhân dân cả nước về quyền độc lập của đất nước Bài cáo được công bố vào đầu năm 1428 b. Thể loại Cáo là … Đọc tiếpĐại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Ví dụ Đề: Đọc đoạn văn thuyết minh sau và trả lời câu hỏi Tục truyền rằng năm 255 trước Công nguyên, An Dương Vương xây một tòa thành hình xoáy trôn ốc nên gọi là Loa Thành. Hiện ở Cổ Loa còn đền thờ An Dương Vương Thục Phán, trong đền có tượng An Dương … Đọc tiếpTính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn bài Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung thức bài học a. Nội dung Bài cáo như một lời tố cáo đanh thép những tội ác mà giặc Minh đã gây ra cho nhân dân ta. Chúng quá bạo ngược và gian ác nhưng chúng lại phải thua nhân nghĩa. Vì cường bạo chưa bao giờ thắng cả. … Đọc tiếpSoạn bài Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm