Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học Nắm được cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý: Các bước làm bài: Tìm hiểu đề → Lập dàn ý → Viết bài → Sửa chữa. Một số nội dung cơ bản của kiểu bài nghị luận này: Giới thiệu, giải thích tư … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Nghị luận xã hội Nghị luận xã hội là phương pháp nghị luận lấy đề tài từ các lĩnh vực xã hội chính trị, đạo đức làm nội dung bàn bạc nhằm làm sáng tỏ cái đúng – sai, cái tốt – xấu của vấn đề được nêu ra. Từ … Đọc tiếpViết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội