Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 1: Tác giả

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Người chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học, luôn đề cao sự sáng … Đọc tiếpSoạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 1: Tác giả

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh – Phần 1: Tác giả

Tóm tắt bài 1. Vài nét về tiểu sử của Hồ Chí Minh Sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước. Quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Gia đinh: Cha: Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ: Hoàng Thị Loan. Quá trinh hoạt động cách mạng: Năm … Đọc tiếpTuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh – Phần 1: Tác giả