Soạn bài Tự tình – Hồ Xuân Hương

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung: Tâm trạng đầy bi kịch của Hồ Xuân Hương Bản lĩnh của nhà thơ Hồ Xuân Hương b. Nghệ thuật Từ ngữ: vừa độc đáo, vừa gần gũi, giản dị, đời thường. Hình ảnh thơ: sinh động, độc đáo, giàu sức gợi cảm Các biện … Đọc tiếpSoạn bài Tự tình – Hồ Xuân Hương