Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Củng cố kiến thức cơ bản về nghị luận văn học Tìm hiểu đề Tìm ý, lập dàn ý Cách làm bài nghị luận văn học. Biết cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Đối tượng nghị luận về một ý kiến … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tóm tắt bài 1. Củng cố lại kĩ năng làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Các bước tiến hành a. Tìm hiểu đề Vấn đề nghị luận (luận đề, luận điểm). Xác định các thao tác nghị luận. Phạm vi dẫn chứng (tư liệu). b. Lập dàn ý Mở … Đọc tiếpViết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

1. Tóm tắt nội dung bài học Vợ chồng A Phủ a. Nội dung Cuộc sống cơ cực tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách thống trị của bọn thực dân chúa đất; quá trình thức tỉnh, vùng lên đấu tranh, đi theo tiếng gọi của đảng để giải … Đọc tiếpSoạn bài Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tô Hoài Tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh năm 1920. Quê nội ở Thanh Oai- Hà Đông. Viết văn từ trước Cách mạng. Số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại. 1996: Được tặng giải thưởng Hồ Chí … Đọc tiếpVợ chồng A Phủ – Tô Hoài