Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Cuộc đời Phan Bội Châu (1867 – 1940), hiệu là Sào Nam, người huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đỗ “Giải Nguyên độc bảng” năm 1900, học giỏi nhưng không ai ra làm quan mà nung nấu cho mình con đường cứu nước theo ý tưởng mới. Là … Đọc tiếpLưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

1. Hướng dẫn chung Xem lại các bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận; Thao tác lập luận phân tích; Thao tác lập luận so sánh Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận: Khái niệm Các bước tiến hành Lập dàn ý Thao tác lập luận phân tích: … Đọc tiếpViết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

1.Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ khắc họa vẻ đẹp lãng mạn hào hùng của nhà chí sĩ cách mạng những năm đầu thế kỉ XX, với lý tưởng cứu nước cao cả, nhiệt huyết sôi sục, tư thế và khát vọng lên đường cháy bỏng trong buổi đầu ra … Đọc tiếpSoạn bài Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức trọng tâm về các kĩ năng làm văn đã học như: Phân tích đề và lập dàn ý cho bài văn nghị luận Thao tác lập luận so sánh Thao tác lập luận bác bỏ Một số kiến thức về các tác phẩm văn học … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học