Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng….

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Trả lời: Đọc lại các bài tập và học … Đọc tiếpTiết 1 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng….

Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc chủ điểm Vì hạnh phúc con người….

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1. 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc chủ điểm Vì hạnh phúc con người. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng Trả lời: … Đọc tiếpTiết 2 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc chủ điểm Vì hạnh phúc con người….

Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Điền những từ mà em biết vào bảng….

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1. 2. Điền những từ mà em biết vào bảng. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng Trả lời: Đọc lại các bài tập và … Đọc tiếpTiết 3 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Điền những từ mà em biết vào bảng….

Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1, Hãy viết thư gửi một người bạn thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn …

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1. Hãy viết thư gửi một người bạn thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì 1. Hãy viết … Đọc tiếpTiết 5 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1, Hãy viết thư gửi một người bạn thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn …

Tiết 6- Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Đọc và trả lời câu hỏi…

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 6- Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1. 2. Đọc và trả lời câu hỏi 1.  Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Trả lời: Đọc lại các bài tập và học thuộc các … Đọc tiếpTiết 6- Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Đọc và trả lời câu hỏi…

Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:…

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1. 2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng: A. Đọc thầm Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua. … Đọc tiếpTiết 7 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1, 2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:…

Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 177 Tiếng Việt 5 tập 1, Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm…

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5 – Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 177 Tiếng Việt 5 tập 1. Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài… Em … Đọc tiếpTiết 8 – Ôn tập cuối học kì 1 trang 177 Tiếng Việt 5 tập 1, Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm…