Soạn bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ không chỉ nhắc đến truyền thống nguồn gốc, vị trí của Hoàng Hạc lâu mà còn thể hiện những vấn đề triết lí nhân sinh có y nghĩa Thể hiện những trăn trở với cuộc đời, tấm lòng tha thiết với quê hương … Đọc tiếpSoạn bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu