Soạn bài Trình bày về một vấn đề

1. Tóm tắt kiến thức bài học Kĩ năng trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống. Trước khi trình bày, cần tìm hiểu trình độ, yêu cầu, tâm lí, sở thích của người nghe; lựa chọn nội dung và lập dàn ý cho bài trình bày. … Đọc tiếpSoạn bài Trình bày về một vấn đề