Soạn bài Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tình cha con thắm thiết, sâu nặng được thể hiện qua nhân vật Trần Văn Sửu và Tí Tình cha: Thăm con bất chấp nguy hiểm (vì thương nhớ con); lặng lẽ ra đi vì lo sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng … Đọc tiếpSoạn bài Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh

Soạn bài Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tấn bi hài kịch về một trong những trò bịp bợm của chính quyền thực dân phong kiến, phê phán và vạch rõ bộ mặt của bọn thực dân, tay sai. Đồng thời, cho ta thấy rõ số phận éo le, đáng thương của người … Đọc tiếpSoạn bài Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

1. Tóm tắt nội dung bài học Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là một cuộc hỏi – đáp có mục đích, nhằm thu thập hoặc cung cấp thông tin về một chủ đề được quan tâm Yêu cầu chung Tôn trọng hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là tôn trọng … Đọc tiếpSoạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn