Bản tin

1. Mục đích, yêu cầu cơ bản của bản tin Ngữ liệu SGK trang 160 Câu 1: Bản tin trên thông báo tin gì? Tin đó có ý nghĩa như thế nào đối với ngành Giáo dục nói chung và học sinh Việt Nam nói riêng? Bản tin này thông báo kết quả kì thi Ô-lim-píc … Đọc tiếpBản tin

Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Phần 1: Trật tự trong câu đơn Câu 1: Đọc đoạn trích sau, chú ý các bộ phận câu được in đậm và trả lời câu hỏi. Ngữ liệu: SGK trang 157 a) Có thể sắp xếp phần in đậm theo trật tự “rất sắc, nhưng … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu