Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Trong văn nghị luận, phương thức biểu đạt nghị luận luôn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, người làm văn nghị luận vẫn có thể và nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt: tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh. Việc vận dụng … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài Sóng của Xuân Quỳnh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Vẻ đẹp tâm hồn và khát khao nhận thức của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung, bất diệt. Tác giả diễn tả cụ thể các trạng thái khác thường vừa phong phú vừa phức tạp trong một trái tim đang cồn cào, … Đọc tiếpSoạn bài Sóng của Xuân Quỳnh

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Ôn tập lại kiến thức đã học về một số phương thức biểu đạt a. Tự sự Khái niệm Tự sự là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng tạo thành một kết thúc. Ngoài ra, người ta không chỉ … Đọc tiếpLuyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận