Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện

1. Tóm tắt nội dung bài học Đăc trưng của thể loại thơ, truyện Thơ tiêu biểu cho thể loại trữ tình. Thơ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người bằng ngôn ngữ cô đọng, gợi cảm, giàu hình ảnh và nhạc điệu. Truyện tiêu biểu cho loại tự sự, thường có … Đọc tiếpSoạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện