Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ tả cảnh ngày hè cho thấy tâm hồn Nguyễn Trãi chan chứa tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước. Câu thơ lục ngôn cuối bài ngắn gọn, thể hiện sự dồn nén cảm xúc của cả bài thơ. b. … Đọc tiếpSoạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Soạn bài Viết bài làm văn số 3

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Đề 1: Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba (mở rộng tác phẩm Chuyện người con gái … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 3

Viết bài làm văn số 3 (bài làm ở nhà)

1. Hướng dẫn chung Câu 1: Xem lại phần Hướng dẫn chung ở bài Viết bài làm văn số 2 để nắm thật vững: Đặc điểm chung của văn tự sự, các yếu tố cấu thành của văn bản tự sự. Tự sự là phương thức trình bày, kể một chuỗi các sự việc, sự việc … Đọc tiếpViết bài làm văn số 3 (bài làm ở nhà)