Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

Giai đoạn văn học Nội dung Nghệ thuật Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm Từ TK.X đến hết TK.XIV Chủ nghĩa yêu nước với âm hưởng hào hùng Văn học chữ Hán với các thể loại văn học tiếp thu từ Trung Quốc đạt được những thành tựu lớn.. Văn học chữ Nôm … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập: SGK trang 114 a. Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung các của những câu sau: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nó cho vừa lòng nhau. Câu tục ngữ nói lên vai trò quan … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt