Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Nắm vững tri thức nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: Đối tượng nghị luận: một đoạn thơ, bài thơ, hình tượng thơ… Với kiểu bài này cần tìm hiểu  từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ,…của đoạn thơ, bài thơ đó. Rèn luyện … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

1. Tóm tắt nội dung bài học Những biện pháp tu từ ngữ âm thường dùng trong thơ và văn xuôi  tiếng Việt là tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu, điệp âm, điệp vần, điệp thanh. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu: Sự thay đổi nhịp điệu có khả năng gợi … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung a. Nắm vững kiến thức các văn bản: Tây Tiến (Quang Dũng), Việt Bắc (Tố Hữu), đoạn trích Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm). b. Nắm vững các kĩ năng tiếng Việt trong bài Luật thơ để vận dụng phân tích giá trị biểu cảm, gợi hình tượng, nhạc … Đọc tiếpViết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Biện pháp tu từ ngữ âm Biện pháp tu từ ngữ âm là cách phối hợp, sử dụng khéo léo các âm, thanh, vần, điệu đem đến những màu sắc biểu cảm nhất định cho văn bản. 2. Các biện pháp tu từ ngữ âm thường gặp a. Biện pháp … Đọc tiếpThực hành một số phép tu từ ngữ âm