Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Khái niệm Phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, rồi khái quát, phát hiện ra bản chất của đối tượng Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp. … Đọc tiếpLuyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Soạn bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung “Chữ người tử tù” là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Tuân, tác phẩm được rút ra từ tập truyện “Vang bóng một thời”. Nhân vật chính trong tác phẩm – Huấn Cao là con người tài hoa bất đắc chí đã … Đọc tiếpSoạn bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Tâm trạng của nhân vật trữ tình (khi về thăm quê) trong hai bài thơ dưới đây: Ngữ liệu: 2 bài thơ (của tác giả Hạ Tri Chương và Chế Lan Viên) trong sgk trang 116 Tình cảm khi về thăm quê … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới. Ngữ liệu sgk trang 120 Đoạn trích trên sử dụng những thao tác lập luận nào? Trong đoạn văn, tác giả sử dụng thao tác lập luận phân tích. Đó là những … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh