Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

1. Nội dung ôn tập Câu 1: Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam Câu 2: Thể loại và đặc trưng của văn học dân gian Viêt Nam Bảng tổng hợp các thể loại văn học dân gian Truyện dân gian Câu nói dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian … Đọc tiếpÔn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Các vấn đề xoay quanh văn học dân gian như: Đặc trưng văn học dân gian Thể loại văn học dân gian Giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm văn học dân gian đã học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1 : SGK trang … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam