Soạn bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đất nước hiện lên qua cảm nhận mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm: Đất Nước là sự hội tụ và kết tinh bao cồn sức và khát vọng của nhân dân. Đất Nước của nhân dân, nhân dân là người làm ra Đất Nước. Một … Đọc tiếpSoạn bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Soạn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ thể hiện cảm hứng về đất nước. Đó là những suy cảm về một đất nước giàu đẹp, hiền hòa; về lịch sử cách mạng của một đất nước đau thương; lầm thân đã đứng lên anh dũng chiến đấu và chiến thắng … Đọc tiếpSoạn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Soạn bài Luật thơ (Tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình trong dòng thơ, sự phối hợp thanh điệu, sự liên kết bằng vần của tiếng, sự đối lập hay kết dính ở dòng trước với dòng sau, cách ngắt nhịp thơ,…đều trở thành những quy … Đọc tiếpSoạn bài Luật thơ (Tiếp theo)

Đất nước – Nguyễn Đình Thi

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Đình Thi Là một trong những nhà thơ đa tài, hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và đều có sự đóng góp đáng kể. Thơ ông có bản sắc và giọng điệu riêng, có nhiều tìm tòi theo xu hướng sáng tạo. … Đọc tiếpĐất nước – Nguyễn Đình Thi

Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Khoa Điềm Sinh ra trong một gia đình trí thức, giàu truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng. Học tập và trưởng thành trên miền Bắc, tham gia chiến đấu và hoạt động văn nghệ ở miền Nam. b. Bài thơ Đất … Đọc tiếpĐất Nước – Nguyễn Khoa Điềm